Nastavení cookies

Připravili jsme pro Vás záznamy série webinářů, které Vám pomohou orientovat se v PDM/PLM a vybrat správnou strategii pro Vaši společnost. Kliknutím na název webináře spustíte video se záznamem.

 

Teamcenter - digitální páteř podniku (záznam webináře 04.02.2020) - základní informace

Teamcenter - řízení projektů (záznam webináře 14.03.2020) – jak zajistit, abyste projekty dokončili včas

Temcenter - řízení vztahů z dodavateli  (záznam webináře 17.03.2020) – jak bezpečně spolupracovat se subdodavateli

Teamcenter - řízení kvality (záznam webináře 22.04.2020) – jak zajistit, abyste splnili všechny kvalitativní normy a procesy

Teamcenter - variabilita produktů (záznam webináře 26.05.2020) – jak dodat zakazníkovi přesně to, co potřebuje

Teamcenter - správa technických publikací (záznam webináře 17.06.2020) – jak připravit veškerou uživatelskou dokumentaci včas

 

 

Teamcenter – změna ekonomiky

TC_ikona_01_400x233_101.jpg

V dnešní ekonomice je nutné reagovat na požadavky zákazníka rychle, efektivně a současně při co nejnižších nákladech.

Teamcenter zajišťuje, abyste mohli rychle definovat výrobek dle specifických požadavků zákazníků, za maximálního využití už existujícího know-how. Všichni účastníci procesu od obchodníků, přes konstruktéry, technology,  až po montážní a servisní techniky, dostanou pomocí systému Teamcenter správná data ve správný čas.

Správné a rychlé rozhodování umožňují procesy řízení PLM Teamcenter.

Zákaznická dokumentace vzniká v systému Teamcenter soubežně s procesem konstrukce a čas dodání výrobku koncovému uživateli se vždy po implementaci software Teamcenter významně zkracuje.

Teamcenter - způsob implementace

Industrial Technology Systems, spol s r.o. je největším implementátorem PLM řešení v České republice. Během 27 let existence v České republice jsme vyvinuli metodologii implementace, která zaručuje úspěšnou implementaci a rychlou návratnost prostředků investovaných do software.

Bez ohledu na to, jaký CAD/ECAD software používáte, zajistíme pomocí PLM Teamcenter řízení všech typů dat a všech Vašich procesů. Propojíme Vaši konstrukci a technologii s ERP a zaintegrujeme Vaše subdodavatele a partnery tak, aby kompletní IT struktura fungovala mnohem efektivnějším způsobem.

COVID 19 způsobil spoustu problému a mnoho firem se muselo rychle přizpůsobit na nové podmínky, které nutili zaměstnance, aby pracovali s HOME OFFICE, partnery, zákaznicí a subdodavatele se museli přestat navštěvovat a cely svět se prakticky přesunul na „INTERNET“. Společnosti, které už měly zavedený Teamcenter, neměly problém – Teamcenter jim to umožňoval i před COVIDem.

Od roku 2021 jsme začali implementovat řešení, která umožňují všem začít používat Teamcenter ihned, bez dlouhé doby implementace a bez investicí do hardware infrastruktury:

Teamcenter X – speciálně připravené PLM prostředí, které můžete ihned začít používat při nulových investicích

XCELERATOR SHARE – speciální cloudovu službu pro bezpečnou výměnu všech projektových informací, včetně CAD/CAM/CAE/ECAD     informací, s partnery, zákazníky a subdodavateli

nxcad-02.png

Ukázková videa

 

Výzkumný ústav VÚTS z Liberce je zaměřen na výzkum a vývoj strojů pro zpracovatelský průmysl. Kromě intenzivního vývoje podpořeného sofistikovanými laboratořemi, má VÚTS i vlastní výrobu““

  • Pro konstrukci a MKP simulace používá NX, Solid Edge a Solid Works
  • Pro celkové řízení know-how se rozhodli implementovat PLM software Teamcenter.

 

 

Implementace software Teamcenter ve společnosti SALTEK, s.r.o.

 

piktogram white phone
+420 602 319 585
ITS HORKÁ LINKA